Added 1977-06-30 17:05:45
App Freshness

1

Description

Company:
Tran Hoai Phuong
URL:
Truyện cổ tích
Version:
1.0
Post Date:
2018-07-16 10:43:50
Price:
$4.99

Download Truyện cổ tích »

Phần mềm này tập các truyện cổ tích trong và ngoài nước rất nổi tiếng, được chia thành các chuyên mục như:
Truyện cổ Việt Nam

Truyện cổ Andersen

Truyện cổ thế giới

Truyện cổ Grim

Cùng với các truyện truyền thuyết và thần thoại khác.
Đặc biệt bạn có thể thay đổi font và kích thước chữ để đọc cho thuận tiện

Screenshots

  • Truyện cổ tích Screenshot
  • Truyện cổ tích Screenshot

Stats for Truyện cổ tích

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for Truyện cổ tích to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the Truyện cổ tích iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.