Added 1973-02-26 08:37:51
App Freshness

2

Description

Company:
Tafol Cyf
URL:
William Jones PI
Version:
1.0
Post Date:
2021-12-06 16:08:57
Price:
Free

Download William Jones PI »

Allwch chi gynorthwyo William Jones, y ditectif preifat, i ddatrys problemau?nMae ganddo lond cwpwrdd ffeiliau o broblemau mathemategol – o’r hawdd i’r heriol, ac mae angen eich cymorth chi arno!nnLluniwyd yr ap ar gyfer disgyblion Blwyddyn 7 i Flwyddyn 9 ysgolion uwchradd er mwyn datblygu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer y cwricwlwm mathemateg a’r Fframwaith Rhifedd. Mae ystod o weithgareddau, o rai syml i rai fydd yn herio disgyblion mwy abl a thalentog. Gellir ei ddefnyddio yn y dosbarth neu yn y cartref.nnMae’r ap yn cynnwys 46 pos i’w datrys. Os yw disgyblion yn cael trafferth yna mae cliwiau yn cael eu datgloi ar u00f4l hyn a hyn o amser er mwyn annog y disgyblion i roi cynnig ar ddatrys y problemau heb gymorth. Mae atebion a datrysiadau ar gael.nnCan you help William Jones Private Investigator solve Welsh language mathematical puzzles?nnThe app contains numerous problem-solving activities ranging from easy to very challenging. It has been designed for pupils from Year 7 to Year 9 in secondary schools in Wales to develop skills required for the mathematics curriculum and the numeracy framework.

Screenshots

  • William Jones PI Screenshot
  • William Jones PI Screenshot

Stats for William Jones PI

Users that made this app Fresh

Freshness Badge

To add a FreshApps Badge for William Jones PI to your site:

1) Copy the HTML code snippet and paste it into your site.
2) The badge will automatically display on your web page with the William Jones PI iPhone App's current data.

Featured iPhone App


About Fresh Apps

iPhone icon - Fresh AppFresh Apps is all about finding the best iPhone Apps. The idea is really simple:
- If you like the app
- if you use the app
- if it makes you smile
Then + Make it fresh!
Advertise on Fresh Apps...

New to Fresh Apps?

iTunes App Store, Fresh Apps is betterThere are a couple of things you need to see! So grab a cup of coffee and sit back and enjoy finding a few new iPhone Apps.
- Most Fresh iPhone Apps
- Most Fresh FREE iPhone Apps
- Newest iPhone Apps


Announcements

Fresh Apps Stats

Total iPhone Apps:
0
Free iPhone Apps:
0
Total Users:
0
Total Comments:
0
Total Freshness:
0
Avg # of Apps Added Daily:
0

XHTML | CSS | © 2008-2009 Fresh Apps. All Rights Reserved

Fresh Apps Grass... Ahhh, picturesque.